Sampaanalanlahdesta täytetty lähes kaksi hehtaaria

Alkuvuodesta käynnistynyt Sampaanalanlahden täyttötyö on edennyt loppusuoralle.


Stabilointitekniikalla toteutetussa täytössä on hyödynnetty voimalaitokselta syntynyttä tuhkaa, kaoliinisavea, meesaa sekä erilaista maa-ainesta. Kaikkiaan noin kahden hehtaarin alueelle on käytetty massaa liki 100 000 kuutiota. Meren pinnasta alue tulee nousemaan korkeimmillaan noin kuusi metriä.


Kokonaisuudessaan täytettävä alue käsittää noin kymmenen hehtaaria. Ympäristölupa mahdollistaa rakennustöiden jatkumisen vuoteen 2020 asti.


Projektia Rauman Biovoimasta johtava Timo Pitkäsen mukaan rakennettu alue tulee toimimaan varastoalueena muiden muassa voimalaitoksen tarvitsemalle puupolttoaineelle. Varastokäyttö voidaan aloittaa lähes välittömästi.


Hän korostaa hankkeen merkitystä myös ympäristön kannalta. Stabilointimenetelmän käytöllä on saatu hyödynnetyksi laitokselta syntynyttä tuhkaa, joka muuten olisi jouduttu varastoimaan kaatopaikalle. Yrityksen kannalta hyötykäytön löytyminen tuhkalle merkitsee tuntuvaa kustannussäästöä. Viime vuonna jätevero tuhkatonnista olisi ollut 40 euroa ja tänä vuonna se nousi 50 euroon.