Sanomalehtien ykkösasema mieluisimpana mainosvälineenä vahvistui

Suomalaiset pitävät painettuja sanomalehtiä aiempaa ylivoimaisemmin mieluisimpana mainosvälineenä.

Suomalaisista 45 prosenttia nostaa painetut sanomalehdet ykköseksi, kun kysytään, mistä he mieluiten lukevat, katsovat tai kuuntelevat mainoksia. Osuus on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisellä tutkimuskierroksella vuotta aiemmin.

Toiseksi sijoittui televisio, jonka valitsi mieluisimmaksi mainosvälineeksi 12 prosenttia suomalaisista. Tulos oli sama vuotta aiemmin.

Mieluisimpien medioiden kärjen järjestys vaihtelee hieman ikäryhmittäin, mutta painetut sanomalehdet ovat edelleen selvästi mieluisin mainonnan kanava kaikissa ikäryhmissä.

-  Sanomalehden lukeminen on edelleen hyvin keskittynyttä, sille otetaan oma hetki päivästä. Mainonta sanomalehdessä on lukijoille luonnollinen ja haluttu osa lehden sisältöä. Tilaajille lehdessä oleva mainonta on yksi tärkeä syy pysyä uskollisena omalle lehdelleen, toteaa Sanomalehtien Liiton media- ja kuluttajamarkkinoinnin johtaja Sirpa Kirjonen.

Suomalaisten suhtautumista eri mainosvälineiden mieluisuuteen on tutkittu osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä läänin mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 8.–17.9.2015.