Sata miljoonaa valtatie 8:n parannustöihin

Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo kertoo, että kauppakamarissa pidetään tyydyttävinä Liikenne- ja viestintäministeriön uudelleenarvioinnissa esittämiä tiehankkeita valtatie 8:lla.
Hallitus sopi keväällä 2012 kehysriihessään valtatie 8:n parantamishankkeelle 100 miljoonaa euroa. Hanke käynnistetään tällä hallituskaudella.
Lisäksi hankkeeseen sisällytetään liikenneturvallisuustoimenpiteitä esimerkiksi valaistuksen ja liittymien parantamista Nousiaisten ja Rauman välillä.
– Etenkin Nousiaisten moottoritieosuutta pidämme erittäin tärkeänä, valaistusta unohtamatta. Sata miljoonaa on iso summa, kun koko Suomen tiehankkeisiin on varattu reilusti alle 500 miljoonaa. Valtatie 8:n hanke on selvästi suurin Venäjän rajalle vievän E18 parannushankkeen jälkeen.
Liikenneviraston aiemmissa arvioissa Porin Raision väliselle hankkeelle osoitettiin 210 miljoonaa euroa. Loppuhankkeet sisältyvät liikennepoliittisen selonteon vuoden 2016 jälkeen aloitettaviin kohteisiin. Hirvonsalo toivookin, että loppusummakin saataisiiin parannustöihin.
Hänen mukaansa uudelleenarviointilistalta pois tippuneet Eurajoen, Luvian ja Mynämäen ohikulkukaistat olisi hyvä toteuttaa. Eurajoen listalta pois tippuminen selittää osittain hankkeen kallis hinta.
– Liikenneministeriön ilmoittamat kohteet perustuvat tarkkoihin hyötylaskelmiin ja siihen, kuinka helposti ne pystytään toteuttamaan, Hirvonsalo täsmentää.