Sata-sote hakee mukaan useisiin hankkeisiin

Sata-sote jättää syksyn aikana 5–7 hankehakemusta.

Sata-sote hakee mukaan muun muassa Ikä ja Palvelut asiakaslähtöisiksi -hankkeisiin, jotka ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön valtionavusteisia kärkihankkeita.
Ikä-hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Palvelut asiakaslähtöisiksi -hanke tukee puolestaan palvelusetelikokeiluja.

– Olemme miettineet hankehakuja muun muassa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön sekä valinnanvapauden näkökulmista, palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman sanoo.

Näiden lisäksi Sata-soten valmisteluryhmät tulevat lähikuukausina jättämään hakemukset myös kolmeen muuhun kärkihankehakuun: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta, Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma ja Osatyökykyisille tie työelämään.

Sata-sote valitsee ensi viikolla myös kaksi muutosagenttia, joiden tehtävänä on vauhdittaa palveluiden muutosta Satakunnassa.

– Kaksivuotiset tehtävät liittyvät ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon vahvistamiseen sekä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan. Raha muutosagenttien palkkaamiseen tulee Sosiaali- ja terveysministeriöstä, Nordman kertoo.