Sata-sote valitsi kaksi muutosagenttia

Porin kaupunginjohtaja valitsi keskiviikkona Sata-soten johtoryhmä esityksestä ensimmäiset muutosagentit.

Ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon vahvistamisen muutosagentin tehtävään valittiin Pirjo Rehula ja varalle Anneli Lehtimäki. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman muutosagentiksi valittiin puolestaan Mirja Antila ja varalle Tuija Åstedt.

Agenttien valintapäätökset teki Porin kaupunginjohtaja, sillä johtoryhmä nimesi muutosagenttien isäntäorganisaatioksi ja Sata-soten hakemien hankkeiden hallinnoijaksi Porin kaupungin.

Lisäksi Sata-soten johtoryhmä esitti kokouksessaan maakuntahallituksen nimettäväksi Satakunnan maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmään Sata-soten edustajana Terttu Nordmania ja varalle Keijo Kerolaa. Ohjausryhmän jäseneksi Sata-sote esitti Rainer Lehteä ja varalla Taina Lehtosta.