Sata-sotelle suunnitellaan palvelupaketteja

Sata-sotessa suunnitellaan parhaillaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen työkaluksi palvelupaketteja.

Palvelupakettiajattelussa sosiaali- ja terveyspalvelut nivotaan yhteen asiakkaan kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi siten, että eri alueiden palveluiden laatua ja kustannuksia voidaan vertailla nykyistä paremmin.

– Palvelupaketit saavat kunnissa tehtävän työn näkyväksi. Lisäksi vaikuttavuus, taloudelliset satsaukset, järjestötyö ja muut rajapinnat tulevat vertailukelpoisesti esille, palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman sanoo.

Sitran johtava asiantuntija Eeva Päivärinta esitteli palvelupakettiajattelua Sata-soten palvelurakennetyöryhmälle keskiviikkona.