Sataedu irtisanoo enintään 18 työntekijää

Seitsemäntoista kunnan omistaman Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa päädyttiin enintään 55,5 henkilötyövuoden vähennykseen vuosien 2014–2016 aikana. Pääosa vähennyksistä toteutuu eläkkeelle siirtymisten, osa-aikaistamisten ja lomautusten avulla. Yt-neuvottelujen jälkeinen irtisanomistarve on enintään 18 työntekijää. 

- Vähennyksistä valtaosa eli 21 prosenttia kohdistuu hallintoon ja tukipalveluihin. Opetushenkilökunnan vähennystarve on 12-13 prosenttia, kertoo Satakunnan koulutuskuntayhtymän johtaja Matti Isokallio.

Sataedulla on toimipaikka myös Raumalla. Siellä annetaan kielikoulutusta maahanmuuttajille.