Sataedun yt-neuvottelut päätökseen – irtisanomisilta vältyttiin

Satakunnan koulutuskuntayhtymän kahteen koulutusalaan kohdistuneet, 15. huhtikuuta alkaneet yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä kone- ja metallialan työntekijöiden irtisanomisilta vältytään.

Alojen määräaikaisia palvelussuhteita ei jatketa. Yt-toimenpiteinä osa-aikaistetaan viisitoista työntekijää. Syksyn työtilanne vaatinee todennäköisesti myös lomautuksia. Niihin liittyvät viranhaltijapäätökset tehdään viimeistään syksyllä opiskelijamäärien selvittyä.

 Sopeuttamisen tavoitteena on enintään yhdeksän henkilötyövuoden vähentäminen. Yt-neuvottelut koskivat noin 26 henkilöä Kankaanpäässä, Kokemäellä ja Ulvilassa.  

Yt-neuvotteluihin päädyttiin, koska opiskelijamäärien pieneneminen on heikentänyt oleellisesti koulutuskuntayhtymän edellytyksiä tarjota työtä alojen henkilöstölle. Kiinnostus hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä kone- ja metallialan koulutusta kohtaan on ollut paikoin heikkoa valtakunnallisestikin

Sataedussa jatketaan edelleen alojen aktiivista opiskelijahankintaa.