Satakorkea jatkaa yhteistyön kehittämistä

Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskuksessa eri yliopistojen yksiköt sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu jatkavat Satakorkea-yhteistyön kehittämistä. Vuonna 2016 toimintaa koordinoi Porin yliopistokeskus.

Yhteistyössä kiinnitetään erityistä huomiota korkeakoulujen vahvuusalojen sekä uusien nousevien alojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. Tavoitteena on edistää maakunnan henkistä yhtenäisyyttä, nostaa väestön koulutustasoa ja työllisyysastetta, sekä tukea aluekehitystä.