Satakunnalle ensimmäinen satelliittikotka

Raumalaisen merikotkan liikkeitä voi ensi talvena seurata internetissä. Kunnan alueelle sijoittuvassa mannerpesässä syntynyt lintu kantaa gps-paikanninta, joka asennettiin sille pesäpoikasaikaan alkukesällä.

Raumalaiskotkan lisäksi repun saivat mukaansa merikotkat Porissa ja Merikarvialla.

Tutkimuksia vetävät Luonnontieteellinen keskusmuseo ja WWF:n merikotkatyöryhmä.

Lähimpänä Raumaa syntynyt paikannusmerikotka on Eetuksi nimetty uusikaupunkilainen lintu, joka sai laitteen viime kesänä. Mutta vasta nyt paikantimia asennettiin satakuntalaisille merikotkille.

Seuranta liittyy Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa -hankkeeseen, vaikka WWF ja keskusmuseo ovatkin yhteistyössä mukana.

Paikannustiedoista toivotaan siis apua tuulivoimaloiden sijoitteluun.

Satakuntalaiskotkien paikannustiedot eivät ole julkisesti nähtävillä, sillä merikotkien pesäpaikkoja ja nuorten lintujen ensimmäisiä kuukausia halutaan varjella häirinnältä. Mutta kunhan linnut lähtevät kunnolla liikkeelle, tulevat paikannukset näkyville internetiin muiden suomalaisten gps-kotkien tapaan.

– Karkeasti arvioiden varmaankin marraskuussa. Tosin jotkut nuoret kotkat ovat maleksineet leutona talvena pesän lähistöllä tammikuulle saakka, tutkimuskoordinaattori Asko Ijäs toteaa.