Satakunnan ELY-keskuksen yt-neuvottelut: kaksi irtisanottiin

Satakunnan ELY-keskuksesta on yt-neuvottelujen päätteeksi irtisanottu kaksi työntekijää. Syyskuussa 2014 käynnistyneet ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön yt-neuvottelut on saatu päätökseen Satakunnan ELY-keskuksessa.

Satakunnan Ely-keskuksessa vähennykset on saatu hoidettua osittain eläköitymisten kautta. 

– Noin 10 prosenttia keskuksen palveluksessa tällä hetkellä olevasta henkilöstöstä jää eläkkeelle lähivuosina, kertoo ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskuksesta.

- Toimintojen uudistamisen, palvelujen sähköistymisen ja tehtävien uudelleen järjestelyjen johdosta asiakkaiden tarvitsemat palvelut kyetään tuottamaan jatkossa aiempaa pienemmällä henkilöstömäärällä, Karvonen jatkaa.

Säästöjä saadaan lisäksi toimitila- ja muista kustannuksista. Satakunnassa, kuten muuallakin, irtisanomisia kyettiin vähentämään myös muutostuen keinojen avulla.

Tammikuussa 2015 valtakunnallisten neuvottelujen päättyessä arvioitiin, että ELY-keskusten 33 miljoonan säästötarpeesta toteutetaan suurin osa luonnollisella poistumalla, pääosin eläköitymisen kautta.

Tuolloin arvioitiin, että säästöistä vajaa kolmannes toteutuisi irtisanomisilla ja loput muilla säästötoimilla.