Satakunnan ELY-keskus maksoi entistä enemmän palkkaturvaa

Maksetun palkkaturvan määrä nousi Satakunnassa viime vuonna huomattavasti. Satakunnan ELY-keskus maksoi vuonna 2012 työntekijöille palkkaturvaa hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Vuonna 2011 määrä oli 1,06 miljoonaa euroa.

Satakunnan ELY-keskukselle tehtiin yhteensä 180 palkkaturvahakemusta vuoden 2012 aikana ja palkkaturvaa maksettiin 378 työntekijälle. Uusia työnantajia vuonna 2012 tuli 75 kappaletta. Vuonna 2011 hakemuksia tuli 14 kappaletta enemmän, mutta palkkaturvaa maksettiin vain 267 työntekijälle.

Palkkaturvahakemusten keskimääräinen käsittelyaika Satakunnassa oli 32 päivää, kun se vuonna 2011 oli neljä päivää enemmän. Hakemuksista 75 prosenttia käsiteltiin alle kahden kuukauden määräajassa.

Suurimmat yksittäiset palkkaturvasaatavia synnyttäneet konkurssiyritykset olivat Ceikomix Oy, Konepaja Ceiko Oy sekä Satakunnan Teollisuusasennus Oy.

Työnantaja on velvollinen maksamaan takaisin valtiolle palkkaturvana maksetut määrät. Satakunnassa vuonna 2012 työnantajilta saatiin perittyä takaisin reilut 352 000 euroa, josta korkojen osuus oli 23 000 euroa.

Valtio maksaa työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia tarvittaessa työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden perusteella. Palkkaturvahakemus on jätettävä TE-toimistoon tai ELY-keskukseen kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.