Satakunnan hirvitavoite on selvillä

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimiva Satakunnan alueellinen riistaneuvosto on päättänyt hirvikannan määrällisestä tavoitteesta Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella. Tavoiteltava hirvitiheys on 2,7–3,2 hirveä tuhannella hehtaarilla, mikä on yksilömääräksi muutettuna 3300–3900 hirveä.

Se vastaa suunnilleen toteutunutta hirvikannan tiheyden vaihtelua viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreimpien kanta-arvioiden mukaan toimialueen tämän hetken hirvitiheys vastaa tavoitetiheyden alarajaa. Alueellinen vaihtelu on kuitenkin suurta.

Kannantiheys on ollut alhaisin alueen peltovaltaisissa eteläosissa, kuten nytkin, mutta voimakkaimmin kanta on vähentynyt Satakunnan rannikkoseudulla.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on esimerkiksi sukupuolijakauman tasoittaminen, koska tällä hetkellä aikuishirvikannassa on melkein kaksinkertainen määrä hirvilehmiä sonnien määrään verrattuna.