Satakunnan hyvinvointialueen työterveyspalvelut hankitaan Länsirannikon Työterveys Oy:ltä

Aluehallitus päätti perjantaina kokouksessaan yksimielisesti hankkia Satakunnan hyvinvointialueen työterveyshuollon palvelut Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Länsirannikon Työterveys Oy on Satakunnan sairaanhoitopiirin sidosyksikkö ja tuottaa tällä hetkellä muun muassa sairaanhoitopiirin työterveyspalvelut. Sidosyksikköasema siirtyy sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle.