Satakunnan isot investoinnit luovat uskoa tulevaan

Satakunnan merkittävät investoinnit vahvistavat uskoa elinkeinoelämän näkymien paranemiseen. Sekä Porin että Rauman seudulla on tiedossa tai käynnissä lähes puolen miljardin suuruiset investoinnit.

Rauman seudulla on vireillä useita mittavia yritysinvestointeja mm. kemianteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. HKScan rakentaa uuden broilerinjalostuslaitoksen Lakarin logistiikka- ja yritysalueelle. Lakariin on suunnitelmissa myös aurinkovoimalaitoshankkeita.

Merkittäviä investointeja on menossa myös entisen STX Finland Oy:n telakka-alueella sijaitsevassa meri- ja raskaan konepajateollisuuden yrityspuisto Seaside Industry Park Raumassa. Alueen metsäteollisuusklusteriin liittyen on vireillä useampi mittava investointihanke.

Raumalle on suunnitteilla myös uusi kauppakeskus.

Porin seudun suurimmat yksittäiset investoinnit ovat Tahkoluodon Merituulipuisto ja LNG-terminaali, Satakunnan ammattikorkeakoulun kampus sekä Harjavallan suurteollisuuspuiston investoinnit. Ammattikorkeakoulun kampuksen läheisyyteen on suunnitteilla myös matkakeskus.

Satakunnassa elinkeinoelämän tilanne on samankaltainen kuin vuosi sitten. Työllisyyden osalta tilanne on hieman parantunut, mutta työttömiä työnhakijoita on edelleen vähän enemmän kuin vuosi sitten. Nämä arviot sisältyvät juuri julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät –raporttiin.