Satakunnan JHL tuomitsee pakkolakiesitykset

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Satakunnan yhdistysjohto kauhistelee hallituksen kaavailemia pakkolakiesityksiä. Yhdistyksen mukaan ne rikkovat vakavasti paitsi sopimusvapautta, myös työntekijöiden keskinäistä yhdenvertaisuutta. Keinot suomalaisen työn kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi pitää sopia keskusjärjestöjen välisissä työmarkkinaneuvotteluissa.

Hallituksen pakkolakipaketin kohteena ovat erityisesti naisvaltainen julkinen sektori. Työpaikoilla eletään pelonsekaisia aikoja. Tämä vaikuttaa jo nyt heikentävästi työpaikkojen työilmapiiriin sekä intoon tehdä työtä, painotetaan yhdistyksen tiedotteessa.

Yhdistysjohto tuomitsee hallituksen puuttumisen julkisen sektorin neuvottelujen kautta saamiinsa vuosilomiin. Ne ovat osa työehtojen kokonaisuutta.

Satakunnan JHL:n yhdistysjohto patistaa satakuntalaisia päättäjiä ja muita toimijoita olemaan aktiivisia sote- uudistuksessa. Satakunnan on oltava yksi sote- alueista. Uudistus kohdistuu kuntalaisten arkielämän lisäksi suurelle osalle työntekijöistä, jotka tulevat siirtymään uuden työnantajan leipiin. Henkilöstön asema on huomioitava muutostilanteessa.