Satakunnan kansanedustajat: Valtio tukemaan Rauman telakan uusiokäytön toteuttamista

Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmä kokoontui maanantaina Raumalle tutustumaan telakan Seaside Industry Park -alueeseen ja toimintaan, Rolls Royce Oy Ab:n nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä yhteistoimintaansa tiivistävään merenkulun koulutukseen Winnovassa ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Kansanedustajien mukaan Seaside Industry Park -kokonaisuuden toteutumisella tulee olemaan valtava merkitys Satakunnan alueen elinkeinotoiminnan edistämiseen ja valtion pitäisi nopeasti tulla mukaan tukemaan suunnitelmien toteutumista.

Teollisuuspuistohankkeella on mahdollisuudet korvata alueelta menetettyä teollisuutta.

Meriteollisuuden toimijoiden ja merenkulun koulutuksen tiivis yhteistyö taas muodostaa työpaikkoja ja kansainvälistä osaamista tarjoavan klusterin alueella.