Satakunnan käräjäoikeus pyytää puolalaisten palkka-asiassa ennakkopäätöksen EU:n tuomioistuimesta

Satakunnan käräjäoikeudessa on vireillä kaksi riita-asiaa, joissa on kyse Puolasta Suomeen lähetettyjen 186 työntekijän miljoonien eurojen palkkasaatavista.


Vastaajana on puolalainen, Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla toimiva yritys ja kantajana Sähköalojen ammattiliito ry.


Oikeudenkäynneissä on pääasiallisena kysymyksenä se, missä määrin Euroopan unionin jäsenvaltiossa toimiva työnantaja, joka lähettää työntekijöitä työskentelemään toiseen unionin jäsenvaltioon, on velvollinen noudattamaan työntekovaltion yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä, kun kyse on vähimmäispalkasta.


Toinen merkittävä kysymys on, aiheuttaako Puolan työlain 84 artikla sen, ettei suomalainen ammattiliitto, jolle työntekijät ovat siirtäneet saatavansa perittäviksi, voi esiintyä asiassa kantajana. Artikla kieltää työntekijää siirtämästä työsuhteesta johtuvia saataviaan.


Koska asian ratkaisu riippuu Euroopan unionin oikeuden tulkinnasta, Satakunnan käräjäoikeus on tänään tehnyt päätöksen esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön, joka koskee vähimmäispalkan käsitettä ja saatavien siirtoa.


Saatavien perittäväksi siirtämistä koskevasta kysymyksestä käräjäoikeus on tehnyt pyynnön nopeutetusta menettelystä.


Asian käsittely Satakunnan käräjäoikeudessa jää lepäämään, kunnes unionin tuomioistuin on antanut ratkaisunsa.