Satakunnan keskussairaalan H-rakennuksen rakennustyöt käynnissä

Satakunnan keskussairaalan alueelle nousee uusi H-rakennus puretun tilalle. Rakennus sijoittuu vastapäätä Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipistettä.

Rakennustöiden aikana O-rakennuksen edessä oleva asiakaspysäköinti on pois käytöstä. Kehätie on myös poikki.

Kokonaispinta-alaltaan lähes 8500 neliöiseen H-rakennukseen sijoittuvat obduktio-osasto, jossa tehdään lääketieteelliset ruumiinavaukset, sairaala-apteekki, tekninen keskus sekä SataDiagin ja ruokapalvelukeskuksen hallinnot.

Viisikerroksisen rakennuksen yksi kerros jää maan alle.

Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuoden 2019 alkupuolella.

Kokonaiskustannusarvio on lähes 21 miljoonaa euroa.

H-rakennuksen maanrakennus- ja perustustyöt on aloitettu huhtikuussa.

Satakunnan sairaanhoitopiirin huollon johtaja Tapio Kallion mukaan tällä vuosikymmenellä heti H-rakennuksen valmistuttua on tarkoitus aloittaa seuraavan rakennuksen rakentaminen. Päätöstä ei kuitenkaan ole vielä tehty.