Satakunnan korjuujälkitarkastuksissa yhtä paljon hyviä ja huomautettavia kohteita

Koivu ja kuusi kärsivät mäntyä enemmän korjuuvaurioista, toteaa palvelupäällikkö Aki Hostikka metsäkeskuksesta. Kuva: Esa Urhonen

Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastuksissa eniten huomautuksia annettiin puustovaurioista ja hakkuukoneiden maastoon jättämistä painaumista. Monella kohteella myös puustoa oli harvennettu liikaa.

Metsäkeskus tarkasti kasvatushakkuiden korjuujälkeä 206 leimikolla vuonna 2016. Tarkastettua pinta-alaa oli reilut tuhat hehtaaria.

Korjuujälki oli hyvää yli 60 prosentilla kohteista. Edellisvuonna hyvään jälkeen oli päästy noin puolessa kohteista.

Huomautettavaa oli noin kolmasosalla kohteista. Virheelliseksi luokiteltua korjuuta ilmeni vähän.

Satakunnassa hyviä ja huomautuksen saaneita kohteita oli molempia kuusi, hehtaareina 18 ja 23. Varsinais-Suomessa jakauma oli hyviä kahdeksan eli lähes 24 hehtaaria, huomautettavia kolme eli 12 hehtaaria sekä virheellistä korjuuta yksi eli alle kolme hehtaaria.

Maakunnallisessa vertailussa korjuujälki oli parasta Keski-Pohjanmaan leimikoissa sekä heikointa Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa.