Satakunnan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet nimetty

Rauma Maakunnallisesti arvokkaat lintualueet -hanke on valmistunut Satakunnan alueelta. Hanke on osa BirdLife Suomen organisoimaa valtakunnallista MAALI-hanketta, jonka tavoitteena on nimetä maakunnallisesti tärkeät lintualueet koko maassa. Suomessa on aiemmin inventoitu ja nimetty sekä kansainvälisesti että valtakunnallisesti tärkeät lintualueet, joihin nähden MAALI-alueet edustavat maakuntatason näkökulmaa ja laajennusta.

Satakunnan hanke toteutettiin Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston myöntämällä apurahalla, ja siitä vastasivat Porin Lintutieteellinen Yhdistys ja Rauman Seudun Lintuharrastajat. Hankkeessa nimettiin yhteensä 31 arvokasta lintualuetta yhdistysten toimialueilta, jotka kattavat Satakunnan maakunnan. Osa kohteista on tärkeitä maakunnan omaleimaisen pesimälinnuston suojelussa, kun taas osa on tärkeitä muuttolintujen levähdys- ja ruokailualueina. Linnustolle tärkeitä alueita nimettiin saaristosta, rannikolta, soilta, metsistä, pelloilta ja järviltä.

MAALI-alueet on päivitetty BirdLife Suomen ylläpitämään lintualuetietokantaan. Kohteiden perustiedot julkaistaan raportissa, joka on ladattavissa PLY:n verkko-sivuilta:

http://www.satakunnanlinnut.fi/julkaisut/maali/