Satakunnan maakuntaohjelman vaikutuksia arvioidaan

Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli keskiviikkona pidetyssä kokouksessa muun muassa Satakunnan maakuntaohjelman arviointia, joka toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen liittojen kanssa niin sanottuna vertaisarviointina.

Jokaiselle maakuntaohjelmalle valitaan pääarvioija, joka vastaa kyseiseen ohjelmaan liittyvän prosessin läpiviennistä. Kaksi muuta maakuntaa toimivat arviointikumppaneina.

Satakunnan maakuntaohjelman pääarvioija on Keski-Suomen liitto. Satakuntaliitto puolestaan toimii Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian pääarvioijana.

Prosessin tuloksena syntyvää arviointiraporttia ja sen jälkeen järjestettävän työpajan tuloksia on tarkoitus käyttää hyväksi tulevissa strategiaprosesseissa.

Maakuntaohjelman mukaisia toimia rahoitetaan kansallisten rahoituskanavien lisäksi eri EU lähteiden varoista. Nyt niillä saatujen tulosten vaikutuksia arvioidaan yhdessä Länsi-Suomen muiden maakuntaliittojen kanssa.

Arviointiprosessi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi myös rahoituksen myöntämistä kahdelle isolle ESR-hankkeelle.