Satakunnan merimetsokanta puolittui - merikotkan vaikutus näkyy

Satakunnassa pesi tänä vuonna lähes puolet vähemmän merimetsoja kuin vuosi sitten. Pesiviä pareja oli nyt 3950.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan linnut ovat siirtyneet pääasiassa Pohjanmaalle. Syynä on poikkeusluvalla ennen pesintää tehty merimetsojen häirintä Suomen aiemmin suurimmassa yhdyskunnassa Merikarvialla.

Selkämerellä pesi tänä vuonna kaikkiaan runsaat 5000 merimetsoparia, kun määrä viime vuonna oli noin 7500. Taantuneiden pesimäpaikkojen joukossa on Suomen suurin, Uudessakaupungissa sijaitseva yhdyskunta, jossa pesijöitä oli neljännes viime vuotta vähemmän.

Merikotkien vaikutus merimetsokannan kasvuun alkaa näkyä yhä selvemmin. Syken mukaan ilmiö on erityisen voimakas lounaisilla merialueilla, jossa merikotkat ovat ilmeisesti jopa autioittaneet pesimäyhdyskuntia.

Esimerkiksi Uudessakaupungissa ja Luvialla sijaitsevissa pesimäyhdyskunnissa havaittiin yli kymmenen merikotkaa kerrallaan.

Koko Suomen merimetsokannan kasvu näyttää hidastuvan. Kasvua oli enää kuusi prosenttia, vaikka talvehtimisolosuhteet olivat hyvät. Suomessa pesi tänä vuonna 25 500 merimetsoparia.