Satakunnan Museo kartoittaa rakennuskulttuuria Raumalla

Satakunnan Museo toteuttaa Raumalla Kodiksamin, Kuolimaan ja Mäentaan kylissä syksyn aikana rakennuskulttuuriselvityksen, joka liittyy valmisteilla olevaan kyläosayleiskaavaan.

Osa alueen kiinteistöistä on inventoitu vuonna 1995 Lappi-Hinnerjoki-tien uuden linjauksen suunnittelun yhteydessä. Selvitys ei kuitenkaan kata koko aluetta, eikä tutkimuksen tietoja voida enää pitää ajantasaisena kaavoitustyössä käytettäväksi.

Parhaillaan käynnissä oleva työ aloitettiin lokakuun puolivälissä. Varsinaiset kenttätyöt ajoittuvat pääosin syksyn ja syystalven ajalle.

Tarkoituksena on käydä läpi alueen ennen vuotta 1960 valmistunut hyvin säilynyt rakennuskanta, pääasiallisesti asuinrakennukset. Ensimmäisessä vaiheessa rakennukset valokuvataan. Myöhemmin tutkitaan myös pihapiirejä sekä joissakin tapauksissa mahdollisesti myös rakennusten säilyneitä sisätiloja.

Syksyn ja syystalven aikana kylien alueilla kiertää Satakunnan Museon projektitutkija Olli Joukio. Asukkaille ilmoitetaan tarkempi ajankohta postitse, jolloin on mahdollista sopia myös uusi aika, mikäli ilmoitettu ajankohta ei sovi.

Työn kannalta kaikki rakennuksiin liittyvät tiedot ja vanhat valokuvat ovat arvokkaita. Satakunnan museo toivoo mahdollisuutta myös vanhojen valokuvien kuvaamiseen.

Valokuvat sekä rakennuksista saadut tiedot kootaan Satakunnan Museon ylläpitämään tietokantaan, joka on ainoastaan viranomaisten käytettävissä. Kiinteistöjen omistajat saavat kuitenkin halutessaan käyttöönsä omaa kiinteistöään koskevat tiedot.