Satakunnan sote-uudistus halutaan maaliin

– Satakunnassa on vahva tahtotila viedä sote-uudistus maakunnassa maaliin riippumatta siitä, mitä valtakunnassa tapahtuu – jopa nopeammin kuin 1.1.2019, kiteytti johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama.

Satakunnan sote-johtoryhmä kokousti tiistaina. Yhdessä määriteltyjen lähtökohtien pohjalta koostettiin Sata-Soten tavoitteisto.

Keskustelussa keskityttiin nykytila- ja palvelutasokartoitukseen, palveluiden saatavuuteen ja vaikuttavuuteen, asukkaisiin ja valinnanvapauteen, rahoitukseen ja talouteen sekä yritysten ja 3. sektorin rooliin. Teemat oli johdettu ohjausryhmän, johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän kokouksissa jo aiemmin esille nousseista aiheista.

Lisäksi keskusteltiin valmistelun etenemisaikataulusta ja täsmennettiin, että projektisuunnitelma tuodaan 17. toukokuuta pidettävään johtoryhmän kokoukseen.

Suunnitelman valmistelusta vastaa palvelurakennetyöryhmä. Siinä määritellään, miten ja missä aikataulussa Sata-Sotea viedään maakunnassa eteenpäin.

Sata-Soten valmistelussa ovat mukana kaikki Satakunnan kunnat sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto. Uudistuksen alustana toimii Porin kaupunki.