Satakunnan teillä turvattomampaa kuin muualla maassa

Satakunnassa henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui vuonna 2013 huomattavasti enemmän kuin muualla maassa, ilmenee Ely-keskuksen tekemistä maakunta-kohtaisista yhteenvedoista. 

Satakunnassa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista noin puolet tapahtui maantieverkolla ja noin puolet katuverkolla. Noin 60 prosenttia onnettomuuksista tapahtui taajamissa. Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Satakunnassa lähes puolet henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui valta- ja kantateillä.

Yleisin henkilövahinko-onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus, jossa oli osallisena ainoastaan yksi ajoneuvo. On kuitenkin huomattavaa, että seuraavaksi yleisimmät henkilövahinko-onnettomuusluokat olivat polkupyörä- ja mopedionnettomuudet.

Satakunnassa tapahtui vuonna 2013 kaiken kaikkiaan 1565 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Niistä 20 johti kuolemaan (21 henkilöä menehtyi) ja 287 loukkaantumiseen (347 henkilöä loukkaantui). Liikenneonnettomuuksien määrä nousi edellisvuodesta jonkin verran.