Satakunnan teollisuuden kehitys vaihtelevaa – palveluissa pientä nousua

Satakunnan talouden vuoden 2015 ensimmäistä puoliskoa leimaa teollisuuden merkittävä alakohtainen vaihtelu, ilmenee uusimmasta Satakunnan talous -suhdannejulkaisusta. Kehitystä varjostivat etenkin meriteollisuuden vaikeudet. Teollisuuden liikevaihto kasvoi silti vielä vähän.

Elintarviketeollisuus ja metsäteollisuus pystyivät lievään nousuun, mutta kemianteollisuuden laskukierteelle ei näy loppua. Teknologiateollisuuden liikevaihdon kasvukin tasaantui selvästi, ja ilman metallien jalostuksen nousukiitoa ala olisi painunut pakkaselle. Rakentamisen suhdannekuva pysyi edelleen selvästi tavanomaista vaisumpana.

Palvelualojen alkuvuosi näyttäytyi sekin keskitasoa harmaampana, mutta liike-elämän palveluiden uusi nousu näyttäisi käynnistyneen vahvana. Talouden palkkasumma aleni henkilöstön supistuttua lähes jokaisella päätoimialalla. Näkymiin on virinnyt toiveikkuutta muun muassa pk-yritysten suhdanneodotusten voimakkaan kohenemisen myötä.