Satakunnan tulevaisuus kansalaisten puntaroitavaksi

Maaliskuun alussa kansalaiskeskusteluun saa kutsun 6 000 satunnaisesti valittua maakunnan 15–80-vuotiasta asukasta. Kiinnostuneiden joukosta raatiin valitaan 120 osallistujaa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Satakunnassa kokeillaan huhtikuussa 2020 uudenlaista kansalaisvaikuttamisen muotoa, kun 120 kansalaista saa mahdollisuuden osallistua keskusteluun maakunnan tulevaisuudesta.

Kansalaiskeskustelun aikana satakuntalaiset voivat jakaa kokemuksiaan ja mielipiteitään Satakunnassa asumisesta sekä kertoa, mitä he pitävät tärkeimpänä maakunnan kehityksessä.

Jotta kansalaisten kokemukset ja tavoitteet voitaisiin huomioida mahdollisimman hyvin maakuntasuunnitelman laatimisessa, aiheesta järjestetään kansalaiskeskustelu.

Maaliskuun alussa kansalaiskeskusteluun saa kutsun 6 000 satunnaisesti valittua maakunnan 15–80-vuotiasta asukasta. Kiinnostuneiden joukosta raatiin valitaan 120 osallistujaa.

Satakuntaliitto on valmistelemassa uutta Satakunta 2050 -maakuntasuunnitelmaa, jonka maakuntavaltuusto käsittelee keväällä 2021. Maakuntasuunnitelma on satakuntalaisten yhteinen näkemys maakunnan pitkän aikavälin toivotusta kehityssuunnasta, ja se tähtää aina vuoteen 2050 asti.

Kansalaiskeskustelun järjestelyistä vastaa Turun yliopiston koordinoima, demokraattista päätöksentekoa ja osallistumista tutkiva PALO-hanke yhdessä Satakuntaliiton kanssa.