Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 etenee valtuustolle

Satakuntaliiton maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyisi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2. Energiatuotantoon painottuvan kaavan teemoina ovat turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto, aurinkoenergia, suot, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Kaavaa on laadittu yhteistyössä ministeriöiden, viranomaistahojen, Satakunnan kuntien, naapurimaakuntaliittojen, sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.

Kaavaa esitellään maakuntavaltuustolle 7.5. järjestettävässä seminaarissa.

Lisäksi maakuntahallitus lakkautti maanantain kokouksessaan Satakunnan maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvät toimielimet eli vapaaehtoisen poliittisen ohjausryhmän, väliaikaisen valmistelutoimiselimen ja väliaikaisen YT-elimen.

Tämä tarkoittaa, että Satakuntaliiton toimintoja täytyy aktivoida uudelleen. Lakisääteisiä ja pitkäjänteisiä kehittämisprosesseja on lykätty, koska niiden oli ajateltu tulevan osaksi uuden maakunnan työtä.