Satakunnan vaihemaakuntakaavan ehdotus nähtäville ensi kuussa

Satakuntaliitossa on valmisteltu vaihemaakuntakaavaa, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet manneralueella.

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi maanantaina vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja päätti asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville kesäkuussa.

Vaihemaakuntakaavassa osoitetut 17 tuulivoimaloiden aluetta sijoittuu pääosin rannikkovyöhykkeelle ja Pohjois-Satakuntaan.

Ehdotuksessa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden teoreettinen tuottavuus 200 metrin korkeudelta arvioituna on 3,26 terawattituntia. Määrä ylittää Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa asetetut tavoitteet Satakunnan tuulivoimatuotannon lisäämisestä kahteen terawattituntiin nykyisestä noin 0,035 terawattitunnista.

Vaihemaakuntakaavan valmistelussa on käytetty apuna 3D-mallinnusta ja pallopanoraamaesityksiä, mikä on maakuntakaavoituksessa ainutlaatuista Suomessa. Havainnollistamisaineisto on tarkasteltavissa Satakuntaliiton Internet-sivuilla www.satakuntaliitto.fi/havainnointi.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus 2 asetetaan julkisesti nähtäville kesäkuussa. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan lehdissä.  Ehdotusta esitellään neljässä tilaisuudessa eri puolilla Satakuntaa.