Satakunnan Vasemmistoliitto: Työnäyte sortaa työntekijää

Maan nykyisen hallituksen esitys työnäytteen käyttöönotosta johtaa ilmaisen työvoiman markkinoiden luomiseen, toteaa Satakunnan vasemmistoliitto kannanotossaan.

Toiminta johtaa kannanoton mukaan työnantajan voittojen kasvuun ja työntekijöiden tulojen vähenemiseen. Satakunnan Vasemmistoliitto vaatii työnäytteen mahdollistavan lainmuutoksen valmistelun keskeyttämistä.

Satakunnan Vasemmistoliitto otti kantaa myös kotimaisen ostovoiman turvaamiseen.

Vasemmistoliiton mielestä kotimainen ostovoima turvataan sekä suuryritysten ja rikkaiden veronkiertoon puuttumalla että käynnistämällä laajamittaisesti valtion omia investointeja, kuten teiden korjaamista ja vuokra-asuntojen rakentamista. Kannanotossa vaadittiin myös valtatie 8:n parannustöiden aloittamista Satakunnassa pikaisesti.