Satakunnan yrittäjät otti kantaa valinnanvapauden puolesta

Satakunnan Yrittäjät luovutti valinnanvapauskannanoton maanantaina Sote-seminaarissa Porissa Satasoten ohjausryhmän puheenjohtajalle Rainer Lehdelle ja Satasoten johtoryhmän puheenjohtajalle Juha Vasamalle.

Yrittäjäjärjestö yhtyy hallituksen sote-uudistukselle asettamiin tavoitteisiin.

Satakunnan Yrittäjien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä sekä julkisen talouden kestävyyden että kansalaisten peruspalvelujen näkökulmasta.

Uudistus on välttämätön myös yrittäjyydelle. Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia ei pystytä hillitsemään, on verorasitus vaarassa kasvaa niin, että se tukahduttaa yrittäjyyden edellytykset.

Satakunnan Yrittäjät näkee, että valinnanvapauden tulee olla kaksivaiheinen, jossa ensimmäinen koskee peruspalveluiden tuottajan valinnan vapautta ja toinen peruspalveluihin kuulumattomiin, mutta valinnanvapauden piiriin kuuluvien lisäpalveluiden valintaa koskevaa vapautta.