Satakunnan Yrittäjät: Pori-Rauma tieosuus kuntoon

Satakunnan Yrittäjien liikenteen asiantuntijaryhmä esittää, että Raisio-Masku välisestä osuudesta säästöön jäävä noin 20 miljoonaa euroa käytettäisiin Pori-Rauma tieosuuden saamiseksi kuntoon.

Liikenteen ammattilaiset ehdottavat, että jo aiemmin päätettyjen 18,71 miljoonan euron lisäksi vapautuva raha voitaisiin hyödyntää Eurajoki-Luvia ohituskaistojen rakentamiseen (9,62 miljoonaa euroa) ja Eurajoen ohitustien rakentamiseen (17,31 miljoonaa euroa). Tällä toimenpiteellä varmistettaisiin tien kunnon parempi laatu sekä saataisiin Pori- Rauma tieosuus raskaalle kalustolle turvallisemmaksi.

Pori-Rauma tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä ja kyseisen osuuden liikennettä kasvattaa tulevaisuudessa LNG-terminaalin rakentaminen Poriin sekä Olkiluoto 4 rakentaminen. Vapautuvan rahan käyttö työllistäisi tien rakentamisvaiheessa myös äkillistä rakennemuutosta koskevaa Rauman ja Porin seutua.

Asiantuntijaryhmän mukaan haastavan taloustilanteen etuna on kasvava kilpailu, joka luo mahdollisuuden rakentaa tieosuudet edullisemmin, mikä näkyy jo nyt saaduissa urakkatarjouksissa.

– Raisio-Masku välillä tapahtuva muutostyö jää budjetoitua alemmaksi noin 20 miljoonaa euroa, joka luo mahdollisuuden lisätä alkuperäiseen suunnitelmaan enemmän korjauskohteita, asiantuntijaryhmä toteaa kannanotossaan.

Satakunnan Yrittäjien liikenteen asiantuntijaryhmän edustajat luovuttivat keskiviikkona kannanoton Pori-Rauma tieosuuden kuntoon saattamiseksi liikenne-ja kuntaministeri Henna Virkkuselle yhdessä satakuntalaisten kansanedustajien kanssa. Ministeri kiitti liikenteen ammattilaisia ja lupasi, että asiaa käsitellään kevään aikana.