Satakunnan Yrittäjät tukee OL4:n rakentamisluvalle uutta määräaikaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Satakunnan Yrittäjiltä OL4:n rakentamislupahakemuksen jatkoajalle. Satakunnan Yrittäjät antaa tukensa esitetylle jatkoajalle, jolloin se tukisi Satakunnan talouskasvua ja elinkeinoelämän kehittymistä.

Satakunnan Yrittäjien perusteluja määräajan muutokselle ovat muun muassa se, että hanke on sama, ajoitus vain on muuttunut. Suuri investointi on ajoitettava myös investoijan kannalta tarkoituksenmukaiseen ja mahdolliseen aikaan. Satakunnan Yrittäjien mielestä Olkiluodossa saavutetaan merkittäviä synergiaetuja. Kokonaisuuden kannalta on eduksi ajoittaa OL3 :n ja OL4:n toteutusvaiheet sopivalla tavalla peräkkäin.