Satakunnan yritysjohtajat: Osaajien puute estää rekrytoinnit

Yritysjohtajien mukaan puute osaavasta työvoimasta on suurin este uusien työntekijöiden palkkaamiselle.

- Työmarkkinoihin liittyvät rakenteelliset ongelmat ja jäykkyydet korostuvat, kun talous on vihdoin kääntynyt vahvaan nousuun ja työvoiman tarve kasvaa. Työntekijöitä jää palkkaamatta, vaikka tarvetta rekrytoinneille olisi, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Rauman kauppakamarin tuore alueellinen työvoimakysely paljastaa, että ongelma on täällä vielä akuutimpi kuin Suomessa yleisesti. Rauman seudun yrityksistä peräti 78 prosenttia koki osaavan työvoiman saatavuuden olevan ongelmallista.

- Tähän pitää havahtua nopeasti. Satakunnassa yritykset vastaavat isoista asiakasprojekteista ja kasvaneesta tilauskannasta ja osaajien puute muodostaa pullonkaulan kasvulle. Asiaa pitää ratkoa monella taholla ja erilaisilla aikajänteillä, korostaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Ritva Toivonen.

Kaikkein eniten Satakunnassa tarvittaisiin teknis-taloudellisen korkeakoulutuksen saaneita osaajia. Muuntokoulutus auttaa, mutta Toivonen ja Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore peräävät myös pysyviä ratkaisuja.