Satakunnassa huomattava määrä sote-kiinteistöjä

Sata-sote kiinteistötyöryhmän tekemän nykytilaselvityksen mukaan Satakunnassa on yli 500 000 m² sote-kiinteistöjä. Määrään sisältyvät Satakunnan kuntien, kuntien 100 prosenttisesti omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden, sairaanhoitopiirin ja terveydenhuollon kuntayhtymien omistuskiinteistöt sekä sote-palveluiden käyttöä varten ulkopuolisilta tahoilta vuokrattujen kiinteistöjen laajuus.

Suunnitellulle maakunnalliselle yhtiölle siirtyvä, sairaanhoitopiirin omistaman kiinteistöosuuden yhteislaajuus tulee olemaan 192 379 m². Sairaanhoitopiiriltä maakunnalle siirtyvien vuokrakiinteistöjen laajuus on yhteensä 15 356 m².

Selvityksen tuloksena todetaan, että kuntien ja kuntayhtymien omistukseen jäävä kiinteistöomaisuuden laajuus on huomattavan suuri. Kunnille ja kuntayhtymille jäävä omistuskiinteistöjen osuus on noin 30 prosenttia suurempi kuin maakunnallisen yhtiön osuus. Myös vuokrakiinteistöjen osuus tulee olemaan suurempi.

– Suuri kiinteistöomaisuus tulee aiheuttamaan kunnille ongelmia kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Kaikkia kiinteistöjä ei tulevaisuudessa enää tarvita sote-palveluiden järjestämiseen, muistuttaa kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja Kari Hannus.

Kiinteistötyöryhmä tulee palveluverkkosuunnitelman valmistuttua selvittämään, missä kiinteistöissä sote-palveluita tullaan järjestämään ja mitkä kiinteistöt jäävät tyhjilleen.