Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa kartoitetaan uhanalaisia perinnemaisemia – laidunmaat ja niityt vaarassa rehevöityä

Kissankellot viihtyvät avoimella niityllä. Kuva: ely-keskus/Liina Salonen

Varsinais-Suomen ely-keskus kartoittaa uhanalaisten perinnemaisemien tilaa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Maakuntien alueilla sijaitsevia perinnemaisemia kartoitettiin ensimmäisen kerran 1990-luvulla, joten kohteiden nykytilasta ja arvosta tarvitaan lisätietoa, kertoo ely-keskus tiedotteessaan.

Kartoituksia tehdään Kemiössä ja Salossa erityisesti Uskelanjoen ja Halikonjoen alueella sekä Eurajoella, Pomarkussa, Jämijärvellä, Raumalla, Ulvilassa ja Porissa. Maanomistajalle ilmoitetaan kartoituksesta kirjeitse tai puhelimitse, ja halutessaan maanomistaja tai hoitaja voivat tulla maastokäynnille mukaan. 

Perinnemaisemat ovat niittyjä, ketoja, hakamaita ja metsälaitumia, jotka ovat syntyneet perinteisen karjatalouden myötä. Ne ovat ely-keskuksen mukaan maisemallisesti kauniita, mutta myös hyvin lajirikkaita. Niityiltä voi löytyä jopa 40 kasvilajia neliömetriä kohden.

– Jopa neljännes Suomen uhanalaisista lajeista on riippuvainen näistä elinympäristöistä eli perinnebiotoopeista, tiedotteessa kerrotaan.

Kasvien lisäksi laidunmailta löytyy myös monenlaisia perhosia, heinäsirkkoja ja muita harvinaisempia eliöitä, joille perinnemaisema on elinehto.

Perinnemaisemien suurin uhka on ely-keskuksen mukaan rehevöityminen sekä heinittymisen ja vesakoitumisen aiheuttama umpeenkasvu. Perinnemaisemia voisi hoitaa laiduntavilla eläimillä ja niittämällä.

Tilannekartoitukset ovat osa Helmi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on on hoitaa ja kunnostaa tärkeitä elinympäristöjä. Kartoitukset tehdään konsulttityönä, ja rahoittaja on ympäristöministeriö.