Satakunnassa kasvu on edelleen nopeaa

Rakennusteollisuus tiedottaa, että ulkomaisten työntekijöiden osuus rakennustyömailla ei ole enää kasvanut entistä vauhtia. Ulkomaalaisten osuus talonrakennustyömaiden kokonaisvahvuudesta on parin viime vuoden aikana noussut koko maassa keskimäärin kaksi prosenttiyksikköä. Aiemmin kasvuvauhti oli viisi prosenttiyksikköä vuodessa. Tiedot perustuvat Rakennusteollisuuden työvoimakyselyyn, joka toteutettiin marraskuussa kuudennen kerran.

Vuoden 2011 jälkeen kasvua on tapahtunut etenkin Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Lahti-Kymin alueilla. Uudellamaalla tilanne on vakiintumassa ja ulkomaalaisten osuus on lisääntynyt vain prosenttiyksikön verran.  Itä-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa ulkomaisen työvoiman osuus on pysynyt varsin pienenä ja lähes muuttumattomana.

Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut Satakunnassa, jossa ulkomaisen työvoiman osuus on noussut kahdessa vuodessa kahdestatoista prosentista kahteenkymmeneenkahteen prosenttiin.  Syynä ovat yksittäiset, poikkeuksellisen isot työmaat, jotka väliaikaisesti nostavat alueen työvoimatarvetta huomattavasti. Olkiluodon ydinvoimalatyömaan ulkomaiset työntekijät eivät kuitenkaan sisälly näihin lukuihin, koska valtaosa hankkeen urakoitsijoista ei ole Rakennusteollisuus RT:n jäseniä.

Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden työmailla keskimäärin joka viides talonrakentamisen työntekijä Suomessa on ulkomaalainen. Uudellamaalla ulkomaalaisia on kolmannes ja muualla Suomessa kymmenesosa.

Vastaajien näkemykset ulkomaisen työvoiman osuuden tulevasta kasvusta ovat entistä maltillisempia. Tällä kertaa yli puolet arvioi, että ulkomaisen työvoiman osuus pysyy ennallaan tai jopa vähenee seuraavien kolmen vuoden aikana. Edellisessä kyselyssä vastaava näkemys oli kolmanneksella vastaajista.