Satakunnassa kehitetään työpaikkojen TTT-taitoja

Työterveyslaitos ja Satakunnan Tyhyverkosto käynnistivät tammikuussa työpaikkojen työterveyteen, työturvallisuuteen sekä työhyvinvointiosaamiseen (TTT) liittyvän kehittämistyön.

– Tavoitteena on, että satakuntalaiset yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot osaavat huolehtia TTT-toiminnasta ja menestyvät, kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitokselta sanoo.

Satakunnassa TyhyverkostoX-hankepilotin tiimoilta on jo ideoitu, miten TTT-osaamista voitaisiin kehittää maakunnassa.

– Kehittämistoiminnaksi ideoitiin muun muassa yritysten välistä kummitoimintaa ja asiantuntijoiden yrityksiin tekemiä yritysvierailuja sekä TTT-tiedon jäsentämistä helposti saatavaksi eri rooleissa toimiville ja yritystä perustaville, erityisasiantuntija Helena Särkänlahti Työterveyslaitokselta kertoo.

Hankkeen alkuvaiheessa keskitytään erityisesti yritysten tarpeisiin. Kehittämistyö tehdään yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) Satakunnan alueverkoston ja Työelämä 2020 -hankkeen alueverkoston kanssa.