Satakunnassa maksettiin palkkaturvaa aiempaa enemmän

Satakunnan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta maksettiin palkkaturvana 1,84 miljoonaa euroa viime vuonna. Tämä on runsaat 200 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Koko maassa palkkaturvaa maksettiin viime vuonna 35,4 miljoonaa euroa, kun sitä vuonna 2013 maksettiin 39,04 miljoonaa euroa.


Palkkaturvaa maksettiin Satakunnassa eniten tukkukaupan toimialalla ja toiseksi eniten koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus -toimialalla.

Palkkaturvahakemuksia jätettiin Satakunnan ELY-keskukseen 280 kappaletta. Palkkaturvana maksettiin 359:n eri työntekijän saatavia. Hakemuksista hylättiin 60 ja peruutettiin 41. Päätökset kohdistuivat 113:een eri työnantajaan.

Palkkaturvahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli Satakunnan ELY-keskuksessa 27 päivää. Työntekijöistä 80 prosenttia sai päätöksen alle kahdessa kuukaudessa.