Satakunnassa neuvontaa metsätilan sukupolvenvaihdoksesta

Metsäkeskuksessa on käynnistynyt Metsänomistuksen monet mahdollisuudet -niminen, EU-rahoitteinen hanke, jossa tarjotaan metsänomistajille neuvontaa metsätilan omistajanvaihdoksesta sekä vapaaehtoisen metsiensuojelun mahdollisuuksista.

Hanke toimii Satakunnan alueella 31.12.2014 saakka.

Tavoitteena on vähentää yhteisomistuksessa olevien metsätilojen määrää sekä edesauttaa metsien säilymistä yhtenäisinä kokonaisuuksina sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

Pitkään vähäisellä käytöllä olleille metsätiloille on voinut säästyä kohteita, jotka voivat soveltua suojeluun. Hanke järjestää neuvontaa myös vapaaehtoisen metsiensuojelun keinoista ja korvauksista sekä tarjoaa mahdollisuuden maastokäyntiin kohteella.

Pääkohderyhmänä ovat metsänomistajat, joilla sukupolvenvaihdos on ajankohtainen sekä kuolinpesät, jotka omistavat metsää Satakunnan alueella.

Hankkeen aikana järjestetään eri puolilla Satakuntaa yleisötilaisuuksia sukupolvenvaihdoksesta ja vapaaehtoisesta metsiensuojelusta. Ensimmäiset tilaisuudet pidetään marraskuussa Raumalla ja Porissa.