Satakunnassa on lähes 2 500 sote-palvelutuottajaa

Satakunnassa on yhteensä 2 497 sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaa. Maakunnan palveluverkko koostuu 840 terveyspalveluiden ja 521 sosiaalipalveluiden toimipisteestä, minkä lisäksi palveluita ostetaan 1 136 yksityiseltä palvelutuottajalta.

Satakunnan 224 000 asukkaasta 100 000 asuu 20 kilometrin ajomatkan etäisyydellä Satakunnan keskussairaalasta. Keskimääräinen ajoetäisyys on 31 kilometriä.

Valmisteilla olevaa Satakunnan nykytila-analyysia ja tulevaisuuden alueprofiilia esiteltiin ensimmäisen kerran Sata-soten johtoryhmälle tiistaina.

Kokouksen mukaan johtopäätös on selkeä: Nykyinen palveluverkko on pirstaleinen ja sitä on välttämätöntä perata. Osana uudistusta tarvitaan taitavaa johtamista ja innovatiivisia tapoja tuottaa palveluita.

Satakunnan väkiluvun ja työikäisen määrän ennustetaan vähenevän vuoteen 2025 mennessä. Samanaikaisesti yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa kolmanneksella.

Sata-soten valmistelussa ovat mukana kaikki Satakunnan kunnat sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto.