Satakunnassa on pulaa työnhakijoista

Viime aikojen positiivinen talouskehitys ja työvoiman kysynnän kasvu näkyvät siten, että aiempaa useammassa ammatissa Satakunnassa on jo pulaa työnhakijoista. Eri ammattien työmarkkinatilanteen näkymiä on arvioitu syksyn 2017 ammattibarometrissa.

Seuraavan puolen vuoden aikana yleisimmin pulaa työnhakijoista arvioidaan olevan rakentamisen sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa.

Rakennusalalla on pulaa mm. rakennusinsinööreistä, rakennusalan työnjohtajista, kirvesmiehistä ja rakennussähköasentajista. Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla on liian vähän hakijoita erityisasiantuntijoiden, kuten yleis- ja erikoislääkäreiden, hammaslääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden paikkoihin. 

Rauman seudulla on hitsaajien ja kaasuleikkaajien sekä ohutlevyseppien rekrytointitarve kasvussa ja työnhakijoista ennakoidaan olevan pulaa. 

Vaikka työvoimapula-ammattien määrä on kasvanut, vielä on kuitenkin selvästi enemmän ammatteja, joissa työnhakijoista on ylitarjontaa. Satakunnassa ylitarjontaa on paljon ICT-alan käytön tukihenkilöistä, yleissihteereistä, myyjistä ja lastenhoitotyöntekijöistä.