Satakunnassa tavanomainen määrä enterorokkotapauksia

Satakunnan alueella esiin tulleiden enterorokkotapausten määrä ei juuri eroa edellisvuosista, kertoo Satakunnan sairaanhoitopiirin ylilääkäri ja infektiolääkäri Raija Uusitalo-Seppälä. Tällä hetkellä käsillä on taudin tyyppiaika, sillä enterorokkoa esiintyy eniten juuri loppukesällä ja syksyisin.

– Toisinaan virus esiintyy ärhäkämpänä ja pidempikestoisena epidemiana, mutta tänä syksynä tällaista ei ole odotettavissa, Uusitalo-Seppälä kertoo.

Enterorokko on eritteiden ja käsikontaktin välityksellä leviävä virustauti, joka paranee valtaosassa tapauksista viikon sisällä itsestään.

Tyypillisiä ensioireita ovat nielussa ja suussa esiintyvät punoittavat rakkulat, jotka puhjetessaan aiheuttavat haavaumia. Muutaman päivän sisällä taudin puhkeamisesta nieluoireita seuraavat iho-oireet. Punoittavia näppylöitä ja rakkuloita esiintyy etenkin käsissä ja jaloissa.

– Enterorokko on hyvälaatuinen virustauti, mihin ei ole tarjolla lääkitystä. Mikäli diagnoosi on epävarma tai yleisoireet ovat vakavia, lääkäriin kannattaa hakeutua, mutta muuten kotihoito riittää, Uusitalo-Seppälä kertoo.

Tavallisesti lastentaudiksi mielletty enterorokko saattaa iskeä myös aikuiseen, etenkin lapsiperheissä joissa aikuisten altistumismäärä ja näin myös riski sairastua on suurempi.