Satakunnassa tutkittua: hoitotyö vaatii hallintotyötä enemmän aivotyötä

Hoitotyön luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Hoitotyössä on myös paljon keskeytyksiä ja useita samanaikaisia tehtäviä.

Nämä kognitiiviset kuormitustekijät heikentävät työn sujuvuutta ja työhyvinvointia.

Hoitotyötä on tutkittu Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Työterveyslaitoksen kehittämishankkeessa.

– Työssä korostuvat lukuisat tiedonkäsittelyn osa-alueet kuten lukeminen, kirjoittaminen, ongelmien ratkaiseminen, muistaminen ja keskittyminen. Lisäksi työskentely puhehälyssä, työn keskeytyessä sekä pitäen muistissa useita asioita on aivoille kuormittavaa, kertoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Virpi Kalakoski.

– Yllättäen kognitiivisten vaatimusten laajuus ja useiden eri osa-alueiden toistuvuus päivittäin ja kuormittavuus olivat yleisempiä hoitotyössä kuin hallintotyössä toimistossa.

Tilannetta voi parantaa suunnittelemalla työprosesseja. Luoduista käytännöistä osa on jäänyt pysyviksi.

Hankkeen tuloksia kannattaisi hyödyntää valtakunnallisesti, koska tuleva sote-uudistus on käsillä, vinkkaa Kalakoski.