Satakunnassa vielä yli 260 sotainvalidia

Sotainvalidien Veljesliiton Satakunnan piirissä elää vielä 266 sotainvalidia. Vuodenvaihteessa koko maan sotainvalidimäärä oli 3 910.

Sotainvalidien kovasta kunnosta kertoo se, että suurin osa heistä asuu yhä edelleen kotona.
Sotainvalidien Veljesliiton sotainvalidijäseniä ovat Suomen sodissa 1939–1945 rintamalla, sotatoimialueella tai kotirintaman pommituksissa vammautuneet sotilaat, lotat ja siviilit.

Veljesliiton jäseniä ovat myös sotainvalidien puolisot ja lesket. Kaikkiaan puolisoita oli vuodenvaihteessa 1 479 ja leskiä 9 054. Satakunnassa puolisoita oli 97 ja leskiä 553.

Viime vuoden aikana sotainvalidien poistuma koko maassa oli 20,2 prosenttia.
- Sotainvalidit ovat sitkeitä. Jäsenistömme korkea keski-ikä huomioiden heitä on edelleen yllättävän paljon ja suurin osa heistä on hyvässä kunnossa, Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Markku Honkasalo kertoo.

Sotainvalidien Veljesliitto viettää 75-vuotisjuhlavuottaan. Pääjuhla järjestetään liiton perustamispäivänä 18.8. Helsingissä.