Satakunnassa yrittäjät ja opiskelijat tekevät eniten yhteistyötä

Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä Satakunnassa sijaitsevilla on eniten kokemusta opiskelijayhteistyöstä, selviää yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus -kyselystä.


Yrittäjät hyödyntävät opiskelijoiden osaamista teettämällä opinnäytetöitä, harjoitteluita ja erilaisia projekteja.


Satakunnassa kaksi kolmesta yrityksestä oli sitä mieltä, että ammattikorkeakoulu ja sen palvelut lisäävät alueen kilpailukykyä sekä vaikuttavat positiivisesti alueen työllistymiseen. Lähes 82 prosenttia piti ammattikorkeakoulua alueen vetovoiman lisääjänä.


Yrittäjyyden tuottajaksi ammattikorkeakoulun nosti 64 prosenttia vastanneista.

Viime syksynä toteutetussa valtakunnallisessa tutkimuksessa oli Satakunnasta mukana 61 pk-yritystä.