Satakunnassakin muutamia kanteluita tehty - ambulanssikyyti edellyttää kriteerien täyttymistä

Valvira on huolissaan ambulanssikuljetusten ulkopuolelle jääneistä potilaista. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Valvira on saanut tietoonsa, että Suomessa on jätetty kuljettamatta myös sellaisia potilaita, jotka olisivat selkeästi tarvinneet lääkärin tutkimusta ja hoitoa päivystysyksikössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on huolissaan ambulanssien liian korkeasta kuljetuskynnyksestä ja muistuttaa, että se voi vaarantaa potilasturvallisuuden.

Satakunnassakin on kirjattu yksittäisiä muistutuksia ja kanteluita ambulanssien toiminnasta, mutta Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen vastuualuejohtajan Eija Vaulan mukaan kuljettamatta jättäminen ei ole herättänyt suurta keskustelua.

– Meillä on selkeät kirjalliset paikalliset ja valtakunnalliset ohjeet potilaan luona ja matkalla päivystykseen tapahtuvasta hoidosta ja kuljettamisesta, kuten myös kuljettamatta jättämisestä.

Yöpäivystys loppuu Raumalla vuoden vaihteessa. Vaula näkee, että yöpäivystyksen loppuminen ei lisää soittoja hätänumeroon.

Varsin tiukan kuljetuskynnyksen taustalla on luonnollisesti se, että jos kaikki edellä mainitun kaltaiset potilaat kuljettaisiin ambulanssilla, saattaisi kiireellisen ensihoitotehtävän hoito viivästyä kriittisesti.