Satakuntaan 35 poikkeuslupaa ilveksen metsästykseen

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty 35 poikkeuslupaa ilveksen metsästykseen.

Luvat on myönnetty joulukuun ensimmäinen päivä alkavalle metsästyskaudelle. Edellisellä metsästyskaudella ilveksiä kaadettiin alueella 41.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella elää 175–185 aikuista ilvestä ja kuluvana vuonna syntyneet pennut. Vuonna 2014 alueelle arvioitiin syntyneen 32–35 ilvespentuetta.

Suurpetohavainnot on syytä ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle.