Satakuntaan 37 poikkeuslupaa ilvekselle

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia 37:n ilveksen metsästämiseen metsästyskaudelle 1.12.2013–28.2.2014. Edellisellä metsästyskaudella ilveksiä kaadettiin 27.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella elää tällä hetkellä 155–180 aikuista ilvestä sekä niille tänä vuonna syntyneet pennut. Vuonna 2012 alueelle arvioitiin syntyneen 32– 37 ilvespentuetta. Satakunnan toimialueella ilvespentueissa on erillislaskennan yhteydessä todettu keskimäärin 1,6 pentua.

Ilveskanta on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana myös Satakunnan alueella. Esimerkiksi vuonna 2004 Satakunnassa arvioitiin elävän vain 15–20 ilvestä. Kasvaneen ilveskannan vaikutus on näkynyt muun muassa voimakkaana ilveksen saaliseläimissä, kuten valkohäntäpeuran ja metsäkauriin kannoissa. Vuosittain on kirjattu myös muutamia ilveksen aiheuttamia kotieläinvahinkoja. Kannan kasvun johdosta ilveksistä tehdään säännöllisesti havaintoja myös asutuksen tuntumassa eri puolilla aluetta, mikä on herättänyt pelkoa ja huolta asukkaissa.